Datahantering

Har ni stora datamängder som behöver analyseras eller extraheras, då kan vi hjälpa er. Mer komplexa beräkningar och sorteringar kan kräva att data jämförs med hjälp av serverscript och databaser istället för t.ex. med hjälp av Excel.

Vi har hjälpt åtskilliga företag att analysera och söka rätt uppgifter i deras data. Exempel på datajämförelser kan t.ex. vara att jämföra prislistor och bara välja ut de produkter med uppdaterade priser.

Vi kan även skapa trycksaker baserat på information från databaser, t.ex. prislistor eller kataloger.

Datahantering