Reklam

Antalet kommunikationsvägar för ett företag växer ständigt. På senare år har internet med alla dess olika verktyg för marknadsföring formligen exploderat. På Dynamic Mind har vi insett komplexiteten i att nå ut på marknaden och därför valt att komplettera marknadsplanen med en separat plan för kommunikation. Syftet med en kommunikationsplan är att använda investerade resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, samtidigt som kommunikationen mot marknaden sker på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Ett axplock av kommunikationsvägar:

Direktförsäljning, Hemsidor, Sökmotorer, Sociala medier, Kataloger, Annonser, PR, Nätverk, Produktexponering i butik, Förpackad tjänst, Internetannonsering, Webb-Tv, Reklamutskick m.m.

Reklam